Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, cỗi nguồn và nhận mặt những miêu tả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo ngừng thi côngĐây, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đầu tiên là phai lạt hoàn hảo phương pháp mạng; ngả nghiêng, giảm sút niềm tin vào chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa phố hội; hiềm nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

miêu tả về suy thoái đạo đức, lối sống biểu lộ ở các nội dung như: tư nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu vén tư nhân, ko để ý đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, bì, bì, ko muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập ko chân thực, tư túi, tham nhũng, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận biết là biểu đạt suy thoái đạo đức, lối sống.

biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong ngừng thi côngĐây mang việc đòi thực hành "đa nguyên, đa đảng"; phản bác bỏ, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hành thiết chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 đội ngũ nhiệm vụ, giải pháp vun đắp và chấn chỉnh Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

mang 1 trong những mục tiêu "củng cố niềm tin của nhân dân đối sở hữu Đảng", và quan niệm "nhìn thẳng vào sự thật, kể rõ sự thật, giám định đúng sự thật", nghị quyết đề ra 4 lực lượng nhiệm vụ, biện pháp các ngành uỷ, công ty Đảng cần tập kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, sở hữu hiệu quả.

1 là,về công việc chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo tăng nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

hai là, về cơ chế, chính sách. các ngành uỷ, công ty Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hành nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người với chức, với quyền, theo hướng quyền hạn tới đâu bổn phận tới đó; phân định rõ thẩm quyền và nghĩa vụ tập thể, tư nhân trong từng thời kỳ khắc phục công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

cương quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ nhiệm đối mang cán bộ khiến cho việc kém hiệu quả, không hoàn tất nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm tốt mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công việc, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây phản ứng trong cán bộ, đảng viên và dân chúng.

các đơn vị quản lý uỷ, đơn vị đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thụ động, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, tiêu dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá đơn vị nhà nước, nguồn vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn vốn, nhà băng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và dùng biên chế...

hàng ngũ nhiệm vụ, biện pháp về cơ chế, chính sách còn có việc hoàn thiện quy định về công ty, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong lành về chính trị trong nội bộ, trước nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công việc kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc công ty thực hành các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản ko đúng, không đáp ứng hoặc thực hành không nghiêm chỉnh các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện với hiệu quả...

nâng cao thẩm quyền và đề cao phận sự người đứng đầu trong việc tạm bợ đình chỉ công việc cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi mang tín hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, bê trễ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; song song, xem xét tư cách đảng viên và hài hòa sở hữu những cơ quan chức năng với biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của nhân dân và chiến trường Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - phường hội. các cấp uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện phố hội của chiến trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - thị trấn hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc trận mạc Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - thị trấn hội và nhân dân tham dự góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

tăng cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của chiến trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - thị trấn hội, của quần chúng, tạp chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hiện nghiêm trang, với hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân khiến cho, dân rà soát. Trước mắt, hội tụ giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phản ứng của quần chúng. #...

Toàn văn: nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về nâng cao cường vun đắp, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên trả lời, thiết kế, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

cung ứng hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới khung thành, lưới cầu môn và những phụ kiện sân bóng khác!

giải đáp chuyên nghiệp 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ đường đến văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ con đường đến văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét